dieta reklama internet zabawa hobby dzieci          dieta reklama internet zabawa hobby dzieci

piątek, 16 września 2011

Negatywne komentarze dotyczące NLP


 NLP - opinie negatywne
Według niektórych ludzi NLP to nie tylko same pozytywne cechy. 
Znajdują się sceptycy próbujący podważyć działanie NLP. 

Oto ich podstawowe argumenty :


 • Brak dowodów potwierdzających skuteczność. 

Choć NLP, teoretycznie stawia sobie skuteczność za podstawowy cel i wyznacznik swojej "metody", to nie jest ona poparta wynikami żadnych poważnych badań; pojawia się też znaczący odsetek osób rozczarowanych NLP, które mają poczucie, że padły ofiarą manipulacji 'NLP-owców'.


 • Brak podstaw naukowych.

Richard Bandler otwarcie demonstrował pogardę dla testowania naukowego hipotez NLP. Twierdził, że NLP to sztuka a nie nauka, więc testowanie jej założeń mija się z celem lub jest niemożliwe. Niektóre założenia NLP były jednak sprawdzane w kontrolowanych eksperymentach. W przypadku tzw. preferowanych modalności sensorycznych okazało się, że żaden z wielu eksperymentów ich istnienia nie potwierdził. Mimo to model ten, pozostaje nadal jednym z fundamentów NLP.


 • Amoralność.

Znani przedstawiciele NLP nie oglądali się na względy etyczne. Prawdopodobnie pierwszym takim przypadkiem był jeden z założycieli NLP Richard Bandler, który wsławił się wieloma ekscesami. Po pewnej libacji narkotykowej został oskarżony o morderstwo, jednak uniewinniono go (proces nie wykazał, który z dwóch podejrzanych popełnił zbrodnię) . NLP daje niestety pewne teoretyczne uzasadnienie dla takiej postawy – głosi, że nie da się popełnić błędu, bo "nie ma błędów, są tylko doświadczenia". Tym samym cokolwiek byś zrobił, zrobisz dobrze. Jeśli krzywdzisz innych, to nie jest to błąd, jesteś przecież skuteczny a my wszyscy wzbogaciliśmy się o nowe doświadczenie.


 •  Manipulacja. 

NLP z zasady próbuje zmienić przekonania człowieka o jego przeszłości i otaczającym świecie. Może to zostać wykorzystane w celach terapeutycznych, może też służyć manipulacji psychologicznej. Niestety wiele osób używa NLP w tym drugim celu. Model Miltona na przykład jest wszechobecny w języku reklamowym. Elementy NLP wykorzystują też korporacje, firmy i firmy reklamowe.


 • Koniunkturalizm i komercjalizacja. 

Certyfikaty "trenerów" NLP (nazywanych tzw. Licencjonowanymi Terapeutami-Praktykami Sztuki NeuroLingwistycznego Programowania) wydawane są tylko po ukończeniu płatnego kursu. "Trenerem" NLP może zostać każdy, bez konieczności zdawania jakichkolwiek egzaminów, bez żadnych kwalifikacji, czy też kompetencji, o ile oczywiście zapłaci za kurs. Certyfikaty tego rodzaju przyznawane są na okres dwóch lat od chwili ukończenia kursu, co świetnie nakręca biznes, polegający na "masowej produkcji NLP-owców" oraz "potrzebie wznawiania uprawnień". • Stawianie przekonań ponad prawdę. 

NLP zakłada, że prawdą z definicji jest to, co działa w praktyce. Trudno jednak zrozumieć, co autorzy mieli na myśli. • Brak rzeczowych argumentów zwolenników NLP. 
 
Zwolennicy NLP wielokrotnie odwołują się do demagogicznych argumentów, które nie mają żadnego racjonalnego uzasadnienia.


Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,

Historia NLPHistoria NLPNLP zostało zapoczątkowane przez Richarda Bandlera,
który spisując nagrane sesje terapii Gestalt prowadzonej przez Fritza Perlsa odkrył, że akceptacja sugestii Perlsa zależała od obecności w jego wypowiedziach konkretnych słów i fraz.
Bandler zainteresował tym odkryciem lingwistę Johna Grindera, wspólnie z którym stworzyli model mający opisywać tę zależność. Przetestowali ten model następnie na sesjach terapeutycznych Virginii Satir.
Swoje prace opisali w książce The Structure of Magic w 1975 roku. 
Główna teza tej książki mówiła, że jest możliwe przeanalizowanie i sformalizowanie metodologii Satir i Perlsa. 
Ich praca zwróciła uwagę brytyjskiego antropologa Gregory'ego Batesona, który napisał wstęp do książki i zainicjował ich współpracę z Miltonem Ericksonem, amerykańskim psychiatrą znanym z niekonwencjonalnego podejścia do terapii.
Grinder i Bandler wkrótce potem zrezygnowali z pracy akademickiej na rzecz pisania książek popularnych i prowadzenia warsztatów. 
Ich książka Frogs into Princes sprzedała się w ponad 270 000 egzemplarzy.


W kolejnych latach NLP zdobywało coraz większą popularność i stało się obiektem badań naukowych.
W ich wyniku zakwestionowano założenia i skuteczność metod NLP.  
Od tego czasu NLP jest uznawane za nienaukowe przez środowiska akademickie i medyczne.


Bandler i Grinder zakończyli współpracę w latach '80 i przez kolejne lata niezależnie rozwijali NLP z innymi autorami. 
W 1996 roku Bandler złożył pozew przeciwko Grinderowi, domagając się uznania wyłączności jego praw autorskich do NLP. 
Proces zakończył się w 2001 roku porozumieniem, zgodnie z którym Bandler i Grinder są uznawani za współtwórców NLP.
Z upływem czasu NLP było rozwijane przez wielu badaczy niezależnie i powstało wiele ośrodków certyfikujących znajomość technik NLP. 

W niektórych krajach istnieją kursy oficjalnie akredytowane przez państwo. Większość NLP opiera się jednak na prywatnych, niezależnych praktykach, a ich standardy i jakość mogą się znacznie różnić.
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół http://nlp-neuro-lingwistyczne-programowanie.blogspot.com/

NLP - czym właściwie jest


Programowanie neurolingwistyczne 
(ang. neuro-linguistic programming, NLP) – wiedza na temat subiektywnego doświadczania, modelu skutecznej komunikacji oraz instrumentu zmiany osobistej. 

Zbiór technik komunikacji nastawionych na tworzenie i modyfikowanie wzorców postrzegania i myślenia u ludzi.

Nazwa została wymyślona przez Johna Grindera i Richarda Bandlera, aby podkreślić postulowane powiązanie między procesami neurologicznymi ('neuro'), językiem ('lingwistyczne') i wzorcami zachowań, którymi ludzie się kierują ('programowanie').


NLP było pierwotnie promowane przez Bandlera i Grindera w latach 70 jako niezwykle efektywna i szybka forma psychoterapii oraz 'sztuka doskonalenia'. 

W środowiskach naukowych NLP nie uzyskało do dzisiaj poparcia i jest przedmiotem ostrej krytyki. 

Najczęściej NLP pojawia się w szkoleniach z metod służących rozwojowi samomotywacji, zdolności negocjacyjnych, umiejętności uwodzenia, czy prowadzenia kampanii wyborczych.


“Osoba, która twierdzi, że coś jest niemożliwe nie powinna przeszkadzać osobie, która właśnie to robi.”
Przysłowie chińskie
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół http://nlp-neuro-lingwistyczne-programowanie.blogspot.com/

Witaj na www.nlp-neuro-lingwistyczne-programowanie.blogspot.com !Blog www.nlp-neuro-lingwistyczne-programowanie.blogspot.com został stworzony dla osób chcących poznać sekrety nlp oraz pragnących wprowadzić je w życie.
Znajdziesz tu przydatne informacje między innymi jak pozbyć się swoich fobii oraz lęków np. przed wystąpieniami publicznymi. Dowiesz się jak kierować swoim rozwojem osobistym. 

Zawarte tu informacje wyjaśnią Ci czym są cele, jak je wyznaczać oraz jak je realizować.
Poznasz najskuteczniejsze sposoby na motywację. Wywiady ze sławnymi milionerami, wykresy oraz ciekawe artykuł dotyczące rozwoju osobistego.


Znajdziesz tu przeróżne metody stosowane w NLP między innymi :

 • Modelowanie
 • Kotwiczenie 
 • Metafory
 • Trans
 • Linia czasu
 • Swish pattern
 • Techniki leczenia fobii
 • Przeramowanie 
 “Naszą największą słabością jest poddawanie się. 
Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny raz.”

- Thomas Edison
Zapraszamy do zapisania się na nasz newsletter,
zespół http://nlp-neuro-lingwistyczne-programowanie.blogspot.com/